Simon Richardson

Tour de France blog: Simon Richardson was at the roadside during stag three to witness the drama