Simon Richardson

Simon Richardson follows the Tour of California. In a big red car.