Tour Series 2011, round 5, Stoke-on-Trent

Tour Series 2011, round 5, Stoke-on-Trent. 7 June 2011. By Andy Jones